Thông tin server✅ IP: 103.200.21.233

✅ Link tải full game 100: https://drive.google.com/file/d/1fmz6CKAXGRYJSMnwUsz7nmVXJL-fRWh2/view

✅ Map 100 Lạc Khắc Sơn NPC level 76 trở lên có skill, không mở map lăng Tần.

- EXP x3, drop đồ + gold + giả kim thuật x1.

- 6 acc 1 ip.

- 5h xanh, full time từ 7h thứ Bảy đến 7h thứ Hai hàng tuần, sau bảo trì sáng thứ Hai hàng tuần sẽ không có lại giờ xanh.

- Ghost 15s.

- Tất cả các vật phẩm đều mua được bằng gold hoặc farm rớt. Trừ một số vật phẩm thời trang hiếm sẽ giữ lại để 2 Liên Minh Thief và Hunter làm event và GM sẽ đứng ra trao giải.

✅ HP MP loại 570 giá 1 vàng, HP MP 820 giá gốc, các item bán vào shop 1 vàng. Trừ LKD, đồ SOX các cấp, bùa dịch chuyển, nguyên tố D10, đồ cuối D10 giữ nguyên giá bán vào shop.

Hệ thống job: buôn từ Trường An <-> Hòa Điền (600% khi full pt8). Thief cướp được hàng tải về Đôn Hoàng bán (300%). Đôn Hoàng là lãnh địa của thief, Hòa Điền là lãnh địa của hunter, Trường An là vùng trung lập.

Level đi job tối thiểu: 80.

Thú thồ: Ngựa thồ + Lạc đà (80), Ngựa thồ thiết giáp + Hoàng ngưu kiện giáp (90), Hắc long + Cự quái (98). Thú thồ hàng F10: voi, tete, giang ngưu (80). Drop đồ 80 trở xuống sẽ x2 để các bạn có thể train thoải mái nhanh đi job.

✅Đồ cuối D10 hiệu ứng mới, giáp cuối D10 ngoại hình set Roc.

Full set vải cuối gia tăng (set bão tố): 4 trí tuệ, 400 MP, hồi phục MP 10%.

Full set nặng cuối gia tăng (set ánh sáng): 4 sức mạnh, 400 HP, hồi phục HP 10%.

Full set nhẹ cuối gia tăng (set sấm sét): 2SM 2TT 200HP 200MP, hồi phục 5% HP MP.

Full set trang sức (set cuồng phong): tăng 1+ mỗi món trang sức, vũ khí 98 khi mặc chung 4 món trang sức cuối sẽ tăng thêm 1+.

D10 có rơi 4 loại tấm lót kiên cố, astral, bất diệt, vận may.

SOS SOM SUN các cấp rơi từ quái đầy đủ D1~D9.

✅ Tại tạp hóa Trường An sẽ bán 2 vật phẩm giao dịch SILK <-> SILK (500 silk) và SILK <-> GOLD (100 silk = 2m gold).

✅ Hỗ trợ nhân vật mới: 2m SP + 1k HP MP cực to + 11 DCN + 1 pet nhặt đồ 3 ngày. Thùng đồ 3 ngăn.

✅Link tải full game 100: https://drive.google.com/file/d/1fmz6CKAXGRYJSMnwUsz7nmVXJL-fRWh2/view

✅ Link đăng ký acc: http://srocomeback.com/#dangky